Kulturnetzwerk Koppelschleuse Meppen
Helter Damm 1
49716 Meppen
Geschäftsführer: Burkhard Sievers
Tel. 0 59 31 - 4 09 97 72
info@koppelschleuse-meppen.de
www.koppelschleuse-meppen.de
Sie sind hier: Start » De Koppelschleuse » Vormgeving


Contact

Koppelschleuse Meppen
Programma
(05931) 88 38 78 20


Jeugdherberg
(05931) 88 38 78 0

De vormgeving van het "Jugend- und Kulturgästehaus"

In het jaar 2000 kwam met de oprichting van het "Jugend-und Kulturgästehaus" een uitbreiding van het bestaande gebouwencomplex aan de Koppelschleuse Meppen tot stand, op basis van het artistieke concept en de ontwerpen van de gerenommeerde Hamburger kunstenaar Franz Erhard Walther.

Walther ziet het gebouw als een eenheid met sculpturale kwaliteiten. Hij beschouwt het geheel als een beeldhouwwerk. Wanneer men de vormen van de op een bank lijkende bouwelementen vergelijkt met het lange, uit twee verdiepingen bestaande gastenhuis, blijkt dat ze beide ontleend zijn aan de vormtaal van de strenge geometrie. De beide kubusvormige aangrenzende gebouwen, rechts en links voor het hoofdgebouw met de segmentvormige glazen aanbouw, staan met hun tegenover elkaar liggende puien wel in één lijn met de "banken". Walther kon op deze wijze de axiale gerichtheid van dit deel van het omliggende park benadrukken.

Voor Wather is symmetrie het basisprincipe voor de vormgeving van dit terrein. Dat laat hij zien in de fijngevoelige omgang met de reeds aanwezige bebouwing op het terrein. Naast het classicistische principe van symmetrie, analoog aan het gebouw van de kunstkring, doen de heldere, eenvoudige vormen van de beide kubussen denken aan de bouwkunst van Bauhaus.

Opvallend bij Walther is de concentratie op eenvoud in de vorm, op passend geplaatste basisvormen in zijn vormgeving van architectuur en landschap. Hij richt zich op duidelijke verhoudingen in de vorm en ziet af van versierende elementen. Deze concentratie komt ook terug in de vormgeving van de binnenruimtes, zoals de gebruikte materialen, de proporties, de kleuren en het licht.

In de zeefdrukken van Walther weerspiegelt zich zijn eigen, uit zeven basisvormen ontwikkelde vormtaal. Ze zijn in het hoofdgebouw te zien.

Het "kunstwerk in woorden" op de glaspuien bij de ingang loopt als een poëtische band door. De woorden zijn op verschillende wijze aan elkaar geregen.

Taal zet Walther in als artistiek materiaal, dat noch alleen als vorm bestaat, noch uitsluitend als overbrenger van inhoud functioneert. Voor hem biedt het "woordwerk" een extra mogelijkheid de woordvelden ruimte, architectuur en tijd te verbinden.